Marka

Polska Szkoła Etykiety

Dla kogo jest skierowana?

To marka skierowana przede wszystkim do odbiorcy biznesowego, czyli dla firm. W ramach Polskiej Szkoły Etykiety prowadzimy szkolenia zamknięte z etykiety w biznesie, dress code’u, wystąpień publicznych, protokołu dyplomatycznego, komunikacji, reagowania kryzysowego i dziedzin pokrewnych.

Czym się zajmuję?

Na co dzień zarządzam marką. Wybrane szkoleń prowadzę samodzielnie, a część – projektuję i organizuję.

Warto skorzystać z naszych usług, kiedy:

planuje się wewnątrzfirmowe
szkolenia mające rozwinąć
kompetencje miękkie pracowników

chce się podnieść jakość
obsługi klienta, szczególnie
wymagającego i w tzw. branżach
wysokiego prestiżu/luksusowych

kiedy planuje się rozwój
osobisty członków kadry
menedżerskiej