Wystąpienia publiczne
(przykład 2)

Wystąpienia publiczne
(przykład 2)

Cel szkolenia

przygotowanie pracowników do prezentacji firmy i spotkań handlowych

Forma

audyt + wykład + warsztaty

Jak przebiega współpraca?

ETAP 1. Audyt i opracowanie prezentacji firmy. Warsztat

Spotkanie w gronie dyrektorów i kierowników zw. z działem handlowym. Omówienie i opracowanie zawartości merytorycznej ogólnej prezentacji firmy. Przygotowanie ew. materiałów potrzebnych do przygotowania prezentacji (teksty + grafika).

ETAP 2. Analiza wystąpień poszczególnych mówców

Nagranie, analiza i omówienie wystąpienia każdego uczestnika szkolenia. Wskazanie na mocne i słabe strony. Na nagranie i rozmowę przewiduje się 75 min./osobę. W ciągu jednego dnia może zostać nagranych maksymalnie 6 osób. W tym etapie każda osoby nagrywa prezentację firmy wg swojego pomysłu i w oparciu o dotychczasową wiedzę i umiejętności. Przykładowy plan prac w ciągu jednego dnia:

9.00-10.15, 10.15-11.30, przerwa, 11.45-13.00, 13.00-14.15, przerwa, 14.45-16.00, 16.00-17.15.

ETAP 3. Sztuka prezentacji. Część teoretyczna. Zagadnienia:

 1. Z czego składa się wystąpienie?
 2. Dlaczego warto występować publicznie?
 3. Jakie cechy ma dobry mówca?
 4. Jakiego języka używamy w czasie wystąpień publicznych?
 5. Najczęstsze błędy językowe.
 6. Jak minimalizować negatywne skutki stresu?
 7. Jak rozgrzać aparat mowy przed wystąpieniem publicznym?
 8. Mowa ciała.
 9. Role i prototypy.
 10. Dress code w czasie wystąpień publicznych.
 11. Jak zbudować swoje wystąpienie: wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
 12. Jak dobierać argumenty?
 13. Jak sprawić, żeby słuchacz nadążał za naszą wypowiedzią?
 14. Mówca jako wiązka ról społecznych.
 15. Ruch sceniczny.
 16. Praca z mikrofonem.
 17. Kontakt z publicznością i wykorzystanie zdarzeń.
 18. Co utrudnia komunikację?
 19. Jak trenować wystąpienia publiczne?

ETAP 4. Praca indywidualna cz. I

Praca indywidualna może odbywać się on-line lub na miejscu. Każdy uczestnik szkolenia ma do wykorzystania 2 godz. ćwiczeń. W co drugim tygodniu uczestnik wykorzystuje jedną godzinę w któryś z wyznaczonych dni (wg zaproponowanego harmonogramu). W jednym dniu odbywa się 6 godzin ćwiczeń. Przykładowy plan prac w ciągu jednego dnia:, 9.00-10.00, 10.15-11.15, 11.45-12.45, 13.00-14.00, 14.30-15.30, 15.30-16.30.

ETAP 5. Praca indywidualna cz. II

Około pół roku po szkoleniu. W ramach konsultacji indywidualnych uczestnicy szkolenia dzielą się z trenerem zdobytymi doświadczeniami, ze wskazaniem na mocne i słabe strony. W czasie konsultacji otrzymują dodatkowe wsparcie merytoryczne.

Ile osób może wziąć udział w takim spotkaniu?

jedyne ograniczenie stanowi powierzchnia sali szkoleniowej, w której spotykamy się w etapie 3

Jakie są wymagania organizacyjne?

ETAP 1:

 • salka szkoleniowa/biuro.

ETAP 2:

 • salka szkoleniowa/biuro,
 • projektor (wejście HDMI) i ekran,
 • kamera, operator (po mojej stronie).

ETAP3:

 • sala szkoleniowa,
 • projektor (wejście HDMI) i ekran,
 • nagłośnienie (w wybranych przypadkach).

ETAP 4 i 5:

 • komputer z dostępem do internetu i kamerą dla każdego uczestnika

lub

 • salka szkoleniowa,
 • projektor (wejście HDMI) i ekran.

Czas trwania

od kilku tygodni do kilku miesięcy

Bezpłatne konsultacje

Jeśli zastanawiają się Państwo, czy ten program sprawdzi się w Państwa wypadku – zapraszam na bezpłatne 15-minutowe konsultacje. Zapytam o Państwa sytuację, potrzeby i efekty, które chcieliby Państwo osiągnąć. Pozwoli mi to rozwiać Państwa wątpliwości i przedstawić konkretną propozycję.

SZYBKI KONTAKT: +48 793 016 916

Proszę skorzystać z formularza:

  Oświadczam, że zapoznał(em/am) się z Polityką Prywatności, dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie przez firmę Wojciech Sebastian Woclaw WSW moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.