Strój do pracy i w różnych sytuacjach zawodowych

Strój do pracy i w różnych sytuacjach zawodowych

Jaką formę będzie miała mapa?

dokument pdf

O czym to jest?

Mapa ścieżki doświadczeń to skrojona na miarę potrzeb konkretnej firmy księga standardów lub instrukcja postępowania w określonych sytuacjach. Księga dress code’u przedstawia najważniejsze zasady dotyczące tego, jak ubierać się do pracy oraz w różnych sytuacjach biznesowych na co dzień i w czasie uroczystości. Całość jest ściśle dopasowana do specyfiki firmy klienta.

Jak powstaje taki dokument?

ETAP 1. Warsztaty w firmie
Warsztaty mają na celu umożliwić mi jak najlepsze poznanie firmy i jej oczekiwań względem dress code’u, który w dalszej kolejności zostanie zaproponowany pracownikom. Zapytam o dotychczasowe praktyki w zakresie etykiety ubioru, o specyfikę branży, oczekiwania pracowników, przestrzenie nieporozumień, ewentualne różnice w oczekiwaniach wobec różnych działów/osób zajmujących różne stanowiska, typy wykonywanej pracy itd.

W warsztatach powinny wziąć udział osoby wykazujące odpowiednią wrażliwość na sprawy stroju, wśród nich reprezentant działu HR oraz różnych działów firmy — szczególnie, jeśli docelowo będziemy proponować odmienne rozwiązania dla różnych działów lub w zależności od zajmowanego stanowiska.

(Czas: zależy od liczby uczestników, min. 3 godz., miejsce: siedziba firmy).

Etap 2. Opracowanie zasad
W oparciu o informacje uzyskane w czasie warsztatów oraz wiedzę ekspercką przygotowuję skrojony na miarę firmy dokument z zasadami dress code’u.

(Czas: 6 tygodni po warsztatach).

Etap 3. Sesja zdjęciowa
Na podstawie opracowanych zasad powstają zdjęcia, które ilustrują najlepsze praktyki w zakresie etykiety ubioru w pracy. Zakładana liczba zdjęć: 10 stylizacji kobiecych oraz 10 stylizacji męskich (20 fotografii).

Opcja 1: Sesja zdjęciowa może się odbyć w studio z udziałem profesjonalnych modeli ubranych w przygotowane przez stylistów stroje.

Opcja 2: Sesja zdjęciowa może się odbyć w Państwa firmie z udziałem Państwa pracowników, ubranych w stroje, które noszą na co dzień. Takie rozwiązanie zdecydowanie bardziej przybliża problematykę i omawiane zagadnienia odbiorcom. To dodatkowy komunikat, że zasady, o których mowa, naprawdę łatwo wcielić w życie.

(Czas: 4 tygodnie; bieg rozpoczyna się jeszcze w czasie trwania etapu 2).

Etap 4. Opracowanie graficzne księgi
Grafik opracowuje tekst i fotografie. Powstaje księga dress code’u w formacie pdf.

(Czas: 2 tygodnie).

Etap 5. Szkolenie online – prezentacja zasad
Przeprowadzam szkolenie, w czasie którego przedstawiam zasady dress code’u, które będą obowiązywać w danej firmie, uzasadniam ich znaczenie i zachęcam do traktowania ich jako sposobu na ułatwienie sobie codziennego funkcjonowania w życiu zawodowym.

Liczba szkoleń, ich forma (na miejscu lub online) oraz określenie grup odbiorczych będzie uzależnione od wniosków, które przyniosą warsztaty. Może się okazać, że wystarczy podział wg płci albo wg stanowisk/funkcji/działów.

(Czas: 1 dzień; w ciągu jednego dnia może się odbyć maksymalnie 5 godzinnych szkoleń online).

Ile osób może wziąć udział w takim spotkaniu?

Jedyne ograniczenie stanowi pojemność sali szkoleniowej, jeśli etap 5 realizujemy na miejscu.

Jakie są wymagania organizacyjne?

ETAP 1:

  • salka szkoleniowa/biuro,

ETAP3:

  • fotograf, studio fotograficzne,
  • modele, modelki,
  • zaangażowanie stylisty,

lub

  • aranżacja studia w siedzibie firmy,
  • fotograf,

ETAPY 4 i 5:

  • komputer z dostępem do internetu,
  • ew. salka szkoleniowa, projektor (wejście HDMI) i ekran, nagłośnienie.

Czas trwania

1,5-2 miesięcy

Bezpłatne konsultacje

Jeśli zastanawiają się Państwo, czy mapa ścieżki doświadczeń może dotyczyć innych wymiarów kultury Państwa organizacji – zapraszam na bezpłatne 15-minutowe konsultacje.

SZYBKI KONTAKT: +48 793 016 916

Proszę skorzystać z formularza:

    Oświadczam, że zapoznał(em/am) się z Polityką Prywatności, dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie przez firmę Wojciech Sebastian Woclaw WSW moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.