Wystąpienia publiczne
Indywidualnie

Wystąpienia publiczne
(praca indywidualna)

Cel szkolenia

przygotowanie osoby do konkretnego wystąpienia

Forma

praca indywidualna, warsztaty

Jak przebiega takie spotkanie?

ETAP 1. Opracowanie treści
Spotykam się z klientem i pytam, co chciałby/co musi powiedzieć. Sporządzam notatki. Następnie przygotowuję plan wystąpienia (punkty i podpunkty) i przekazuję go klientowi jako podstawę do samodzielnego opanowania treści wystąpienia.

ETAP 2. Ćwiczenia
Spotykam się z klientem na próbę wystąpienia (jedną lub — jeśli jest taka potrzeba — kilka). Próba opiera się na „szlifowaniu” kolejnych partii tekstu, utrwalaniu przekazu, pokazywaniu możliwych wariantów przedstawienia prezentacji oraz sposobów na wybrnięcie z trudnej sytuacji. Udzielam informacji zwrotnej i omawiam wybrane, niezbędne zagadnienia z zakresu wystąpień publicznych.

ETAP 3 (opcjonalnie). Omówienie wystąpienia
Po wystąpieniu analizuję z klientem jego wystąpienie. W tym celu najlepiej dysponować nagraniem wystąpienia.

Ile osób może wziąć udział w takim spotkaniu?

jedna

Jakie są wymagania organizacyjne?

ETAP 1:

  •  miejsce spotkania

ETAP 2:

  • miejsce spotkania/ew. online

ETAP3:

  • nagranie
  • miejsce spotkania

Czas trwania

etap 1: ok. 2 godz., etap 2: 1-1,5 godz./spotkanie, etap 3: 1-2 godz.

Bezpłatne konsultacje

Jeśli zastanawiają się Państwo, czy ten program sprawdzi się w Państwa wypadku – zapraszam na bezpłatne 15-minutowe konsultacje. Zapytam o Państwa sytuację, potrzeby i efekty, które chcieliby Państwo osiągnąć. Pozwoli mi to rozwiać Państwa wątpliwości i przedstawić konkretną propozycję.

SZYBKI KONTAKT: +48 793 016 916

Proszę skorzystać z formularza:

    Oświadczam, że zapoznał(em/am) się z Polityką Prywatności, dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie przez firmę Wojciech Sebastian Woclaw WSW moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.