Wystąpienia publiczne
(przykład 1)

Wystąpienia publiczne
(przykład 1)

Cel szkolenia

zorganizowanie szkolenia dla kilkuosobowej grupy profesjonalistów, którzy na co dzień występują publicznie, aby każdy z nich mógł popracować nad kwestiami, które są dla niego problematyczne

Forma

audyt + wykład + warsztaty

Jak przebiega współpraca?

ETAP 1. Audyt wystąpień

Opcja 1: Prowadzący analizuje dotychczasowe wystąpienia uczestników, przesłane w formie materiału filmowego. Im większa różnorodność wystąpień (przemowa, szkolenie, wywiad, prezentacja itd.), tym lepsze efekty analizy. Materiał nie powinien przekraczać 90 minut/uczestnika. (Czas: 5 dni, sposób realizacji: praca własna prowadzącego).

Opcja 2: W przypadku, gdy uczestnicy nie dysponują takimi materiałami, organizujemy w ramach szkolenia nagrania wystąpień, które następnie poddajemy analizie. W nagraniach bierze udział operator i profesjonalna kamera, a także pozostali uczestnicy szkolenia, którzy tworzą publiczność (Czas: 1 dzień szkoleniowy, sposób realizacji: siedziba klienta, 75 min./uczestnika).

ETAP 2. Omówienie wystąpień

Prowadzący omawia wystąpienia z każdym z osobna lub — za zgodą zainteresowanych — w gronie wszystkich uczestników. W ramach takich konsultacji prowadzący wraz z uczestnikiem szkolenia opracowuje indywidualną ścieżkę rozwoju i podpowiada metody pracy. (Czas: 1 dzień szkoleniowy, sposób realizacji: siedziba klienta, 75 min./uczestnika; w przypadku osobnych konsultacji możliwa również realizacja online).

ETAP 3. Sztuka prezentacji. Część teoretyczna. Zagadnienia:

 1. Z czego składa się wystąpienie?
 2. Dlaczego warto występować publicznie?
 3. Jakie cechy ma dobry mówca?
 4. Jakiego języka używamy w czasie wystąpień publicznych?
 5. Najczęstsze błędy językowe.
 6. Jak minimalizować negatywne skutki stresu?
 7. Jak rozgrzać aparat mowy przed wystąpieniem publicznym?
 8. Mowa ciała.
 9. Role i prototypy.
 10. Dress code w czasie wystąpień publicznych.
 11. Jak zbudować swoje wystąpienie: wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
 12. Jak dobierać argumenty?
 13. Jak sprawić, żeby słuchacz nadążał za naszą wypowiedzią?
 14. Mówca jako wiązka ról społecznych.
 15. Ruch sceniczny.
 16. Praca z mikrofonem.
 17. Kontakt z publicznością i wykorzystanie zdarzeń.
 18. Co utrudnia komunikację?
 19. Jak trenować wystąpienia publiczne?

(Czas: 1 dzień szkoleniowy, sposób realizacji: siedziba klienta, ok. 4 godz., możliwa również realizacja online).

ETAP 4. Praca indywidualna

Opcja 1: W wymiarze ogólnym i dowolnym

Każdy uczestnik szkolenia ma do dyspozycji 3 godziny na pracę indywidualną, którą może poświęcić na omówienie interesujących go zagadnień, pracę nad swoimi słabymi stronami, doraźne wsparcie, pracę nad przygotowaniem dowolnego wystąpienia lub audyt kolejnych wystąpień. Przedmiot i zakres pracy każdy uczestnik ustala indywidualnie z prowadzącym. (Czas: 3 godz./uczestnika, sposób realizacji: online, indywidualnie uzgadniany z każdym uczestnikiem).

Opcja 2: Nad konkretnym wystąpieniem

 1. Uczestnik razem z prowadzącym pracuje nad planem i treścią wystąpienia (1 godz.).
 2. Opanowanie wystąpienia (praca własna uczestnika).
 3. Próba wystąpienia i ćwiczenia (1,5 godz.).
 4. Omówienie wystąpienia. Po wystąpieniu uczestnik analizuje z prowadzącym swoje wystąpienie. W tym celu najlepiej dysponować nagraniem wystąpienia (1,5 godz.).

(Czas: 4 godz./uczestnika; sposób realizacji: online, indywidualnie uzgadniany z każdym uczestnikiem).

Ile osób może wziąć udział w takim spotkaniu?

jedyne ograniczenie stanowi powierzchnia sali szkoleniowej, w której spotykamy się w etapie 1 i 2

Jakie są wymagania organizacyjne?

ETAP 1, opcja 2:

 • salka szkoleniowa/biuro,
 • projektor (wejście HDMI) i ekran,
 • kamera, operator (po mojej stronie).

ETAP 2:

 • komputer z dostępem do internetu i kamerą dla każdego uczestnika

lub

 • salka szkoleniowa,
 • projektor (wejście HDMI) i ekran.

ETAP3:

 • sala szkoleniowa,
 • projektor (wejście HDMI) i ekran,
 • nagłośnienie (w wybranych przypadkach).

ETAP 4:

 • komputer z dostępem do internetu i kamerą dla każdego uczestnika

lub

 • salka szkoleniowa,
 • projektor (wejście HDMI) i ekran.

Czas trwania

od kilku tygodni do kilku miesięcy

Bezpłatne konsultacje

Jeśli zastanawiają się Państwo, czy ten program sprawdzi się w Państwa wypadku – zapraszam na bezpłatne 15-minutowe konsultacje. Zapytam o Państwa sytuację, potrzeby i efekty, które chcieliby Państwo osiągnąć. Pozwoli mi to rozwiać Państwa wątpliwości i przedstawić konkretną propozycję.

SZYBKI KONTAKT: +48 793 016 916

Proszę skorzystać z formularza:

  Oświadczam, że zapoznał(em/am) się z Polityką Prywatności, dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie przez firmę Wojciech Sebastian Woclaw WSW moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.